Chat Message
GOLD 0055
แหวนทองอินฟินิตี้
ราคา : ฿
คุณได้เพิ่มสินค้า 0 ชิ้น เข้าไปในตะกร้า
GOLD 0055
แหวนทองอินฟินิตี้
฿
ตะกร้าของคุณมีสินค้า ( 0 สินค้า )
มูลค่าสินค้า : 0
ยอดรวมทั้งหมด : 0
การวัดขนาดแหวนด้วยตัวเอง
แบบที่ 1 : วัดโดยใช้กระดาษพันรอบนิ้ว
1. ตัดกระดาษเป็นแถบยาว ความกว้างควรไม่เกิน 1 เซนติเมตร
2. พันแถบกระดาษรอบโคนนิ้วมือ ในกรณีของผู้ที่ข้อนิ้วใหญ่ให้พันเหนือข้อนิ้วเล็กน้อย โดยพันให้รอบนิ้วมือให้พอดี ไม่ต้องดึงกระดาษตึงเกินไป
3. ใช้ปากกาแต้มบนกระดาษเพื่อแสดงตำแหน่งบริเวณที่แถบกระดาษพันรอบนิ้วมือพอดี
4. วัดความยาวจากปลายกระดาษถึงจุดที่แต้มไว้หน่วยเป็นมิลลิเมตร
5. นำขนาดเส้นรอบวงที่ได้มาลบด้วย 5 หรือในกรณีที่ต้องการใาแหวนหลวมนิดๆ ให้ลบด้วย 4 ก็จะได้ขนาดแหวนที่ต้องการ เช่น วัดเส้นรอบวงนิ้วมือได้ 50 มม. เมื่อนำมาลบด้วย 5 ก็จะได้ขนาดแหวนเป็นขนาด 45 หรือต้องการใส่หลวมนิดๆ ก็จะได้ขนาด 46 (ดูรูปประกอบ)
แบบที่ 2
1. นำแหวนที่เราใส่อยู่ ที่ขนาดพอดีกับนิ้วที่เราต้องการ
2. มาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนด้วยไม้บรรทัด ตามรูปด้าล่าง
ตารางขนาดแหวน